Aktuelni projekti

2023

Hotel Podrinje

Oblaganje fasade rombodinim pločicama u sistemu šifera....

2023

Termag Jahorina

Hotel Monterra-Termag Jahorina

2023

2021
2023

Hotel Galeria Jahorina

Fasada od kompozitnih ploca (trespa)sa aluminijumskom podkonstrukcijom...