Alpin Apartmani

Fasadna obloga od romboidnih pločica – šifera od aluminijumskog bojenog plastificiranog lima debljine 0,8mm predviđena za ravni čiji je ugao veći od 20 stepeni.

Postavlja se na daščanu podlogu. Izbor materijala je raznovrstan, Aluminijumski bojeni plastificirani lim, Bakarni lim, Titan – cink lim.

Vrsta radova: Fasada

Godina izgradnje: 2019

Mesto radova: Jahorina

Kvadratura: 800m2