Bravarski radovi

Vršimo radioničku izradu manjih čeličnih konstrukcija, svih potkonstrukcija za krovove i fasade, crne bravarije, stepenišnih i balkonskih ograda kao i svih pratećih bravarskih elemenata. Vršimo sečenje i savijanje čeličnih limova do debljine 6mm i dužine 3m.Potkonstrukcija potkonstrukcija za krovove i fasade
Crna bravarija Stepenišne i balkonske ograde

Detaljnije