Krovopokrivanje

Naš stručni tim će Vam pomoći u odabiru pravog krova za Vaš objekat. U zavisnosti od prirode krova možemo izraditi ili nabaviti i montirati neke od materijala i vrsta krovopokrivača koji su se pokzali efikasni u eksploataciji u poslednje vreme.Melathron sistem Sistem koji se primenjuje na krovovima minimalnog nagiba od 0.5%
Sistem duplog stojećeg falca Sistem koji se primenjuje na krovovima nagiba većeg od 6° ili 10%
Profilisani lim Sistem koji se primenjuje na krovovima nagiba većeg od 4° ili 7% (bez nastavaka), sa nastavcima je nagib veći od 6° ili 10%
Termoizolacioni sendvič paneli Sistem koji se primenjuje na krovovima nagiba većeg od 4° ili 7% (bez nastavaka), sa nastavcima je nagib veći od 6° ili 10%

Detaljnije

Dupli stojeći falc

Sistem koji se primenjuje na krovovima nagiba većeg od 6° ili 10%, u varijantama čeličnog, aluminijumskog, bakarnog ili titanijum-cink lima. Dupli stojeći falc, mašinski izveden, predstavlja siguran spoj limenih traka (šornova) koje smo u mogućnosti da izvedemo iz neograničenih dužina, na licu mesta. Posedujemo najsavremenije mašine za falcovanje krovova i izvođenje zalučenih krovnih ravni. Ovaj tip krovnog pokrivača izvodi se preko daščane podloge sa kvalitetnom termoizolacijom i prirodnim provetravanjem krova. Uspešno rešavamo odvodnjavanje i izvodimo sve prateće limarske opšivke sa opšivkama svih prodora.

Profilisani lim

Vršimo nabavku i montažu svih tipova profilisanih limova sa potrebnom potkonstrukcijom za prihvat. Mogućnost izrade montažnog panela sa termoizolacijom. Sistem koji se primenjuje na krovovima nagiba većeg od 4° ili 7% (bez nastavaka), sa nastavcima je nagib veći od 6° ili 10%. Uspešno rešavamo odvodnjavanje i izvodimo sve prateće limarske opšivke sa opšivkama svih prodora.

Sendvič panel

Vršimo nabavku i montažu krovnih panela svih proizvođača. Sistem koji se primenjuje na krovovima nagiba većeg od 4° ili 7% (bez nastavaka), sa nastavcima je nagib veći od 6° ili 10%. Velika primena kod industrijskih objekata, hladnjača, skladišnih prostora kao i svih objekata sa visokim zahtevima po pitanju termoizolacije, energetske efikasnosti i protivpožarnih propisa. Veliki izbor tekstura i boja koje zadovoljavaju estetske kriterijume svih tipova objekata. Uspešno rešavamo odvodnjavanje i izvodimo sve prateće limarske opšivke sa opšivkama svih prodora.

Melathron

Sistem koji se primenjuje na krovovima minimalnog nagiba od 0.5%. Prednost sistema nad drugim pokrivačima za ravne krovove i krovove sa padom. Materijal: krovni pokrivač je izrađen od specijalne legure aluminijuma, a koriste se i drugi metali kao što je čelik (plastificirani), čelik (nerđajući) i bakar.

Prednosti:

Potpuna vodonepropusnost
Montaža bez bušenja, odnosno perforacija krovnog pokrivača
Trajnost i izdržljivost krovnog pokrivača jer se radi o specijalnoj leguri lima,
trajnost je jednaka trajnosti objekta
Prohodnost – krov je prohodan što je posebno važno kod ravnih krovova
Jednostavna montaža – omogućena je brza montaža i ostvarenje efikasnije dinamike građenja
Otpornost na visoke i niske temperature – ostvarena je mogućnost da lim klizi preko
poliamidnih kotvi mogućnost savijanja – radijus od 4,00m i više
Niži troškovi – ukupni troškovi primene ovog sistema, kada se uzmu u obzir performanse i trajnost, su niži nego kod drugih sistema pokrivanja

Sertifikati:

Sva ispitivanja su izvršena za aluminijumski lim d=0,7mm. Za razliku od drugih krovnih pokrivača, ovaj sistem je atestiran i primenljiv za ravne krovove gde se danas koriste hidroizolacioni pokrivači u odnosu na koje ovaj sistem ima ogromne prednosti. Sistem je atestiran u nemačkom institutu “Deutsche Institut fur Bautechnik” i italijanskom institutu “ITC – Instituto per le tehnologie della costruzione” na: prohodnost, vodonepropusnost, uticaj vetra.

krovopokrivanje
krovopokrivanje
krovopokrivanje