Montaža fasadnih obloga

Sa značajnim iskustvom na montaži fasadnih obloga spremni smo da ponudimo najoptimalnija rešanja za potkonstrukciju koja je jedan od najznačajnijih elemenata fasade.Ventilirajuća fasada sa kompakt pločama Ventilisana fasada je prvi izbor za poslovne objekte, hotele i druge ekskluzivne zgrade, zbog vrhunskih termičkih karakteristika
Ventilirajuća fasada sa kamenim pločama Danas su one skoro obavezni način oblaganja, najčešće poslovnih objekata i hotela.
Šiferi Pokrivač predvidjen za nagibe iznad 35%
Sendvič panel Velika primena kod industrijskih objekata

Detaljnije

Ventilirajuća fasada sa kompakt pločama

Ventilirajuća fasada ima veoma moderan dizajn, i pruža jedno od najboljih termo izolacija, jer imaju dodatni sloj vazduha koji pruža izvrsnu izolaciju, naročito leti, čime se stvara visok stepen uštede energije. Princip ventilisane fasade ostaje isti bez obzira da li je spoljna obloga od lakih ili teških elemenata.

Ventilirajuća fasada sa kamenim pločama

Pored svih termičkih prednosti sistem fasade ima između termoizolacije i spoljašnjeg završne obloge ostavljen vazdušni prostor koji predstavlja prirodnu ventilaciju. Širina ovog vazdušnog prostora je minimum 30mm i veoma je značajan u letnjem periodu kada dolazi do zagrevanja spoljnog zaštitnog zida što uzrokuje promene gustine vazdušnog sloja i zagrevanja u šupljini u odnosu na vazduh ambijenta.

Šiferi

Sistem koji se primenjuje na krovovima minimalnog nagiba od 20° u varijantama čeličnog, aluminijumskog, bakarnog ili titanijum-cink lima. Ovaj tip krovnog pokrivača izvodi se preko daščane podloge sa kvalitetnom termoizolacijom i prirodnim provetravanjem krova. Uspešno rešavamo odvodnjavanje i izvodimo sve prateće limarske opšivke sa opšivkama svih prodora. Svaki pokrivni element se izvodi ručnim radom. Sistem predstavlja specifičan krovni pokrivač uz visok nivo individualnosti i etsetike.

Sendvič panel

Vršimo nabavku i montažu fasadnih panela svih proizvođača sa potrebnom potkonstrukcijom za prihvat. Velika primena kod industrijskih objekata, hladnjača, skladišnih prostora kao i svih objekata sa visokim zahtevima po pitanju termoizolacije, energetske efikasnosti i protivpožarnih propisa. Veliki izbor tekstura i boja koje zadovoljavaju estetske kriterijume svih tipova objekata. Uspešno rešavamo detalje montaže i izvodimo sve prateće limarske opšivke sa opšivkama svih prodora.

montaza fasadnih
montaza fasadnih
montaza fasadnih
montaza fasadnih